Škodlivosť a toxicita silikónov v kozmetike

Tiež sa pravidelne nechávate opantať falošnou hebkosťou pokožky a umelým leskom vlasov vďaka silikónom? Už v roku 2009 zaradila Kanada jedny z najpoužívanejších silikónov - siloxán D4 a D5 na zoznam chemických látok, ktorých použitie je treba v produktoch nutne obmedziť. Vedeli ste, že začiatkom tohto roka, Európska komisia vydala nariadenie, ktorým rozhodla o obmedzení použitia spomínaných silikónov v kozmetike?

 skodlivost-toxicita-karcinogennost-silikonov-v-kozmetikeFree photo from Unsplash.com


Podľa tohto nariadenia sa na trhu EÚ po 31.januári 2020 nesmú nachádzať zmývateľné kozmetické prípravky, ktoré by obsahovali viac než 0,1% týchto siloxánov [1,2]. Firmy tak dostali na úpravu svojich receptúr 2 roky a pre mnohé z nich to nebude vôbec jednoduché. Následne, Medzinárodný sekretariát pre chemické látky (ChemSec) zaradil siloxan D4 na čiernu listinu chemikálií, ktoré by mali byť úplne vyradené z produktov pre osobnú spotrebu. Kvôli jeho vysoko pravdepodobnej toxicite.

 

SILIKÓNY V KOZMETIKE 

Silikóny sa označujú aj polysiloxány a v bežnej, konvenčnej kozmetike ich nájdete v zložení s koncovkami -thicone, -icone, -siloxane, -silane, či -thiconol. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce patria dimethicone, cyclotetrasiloxane (D4), cyclopentasiloxane (D5), cyclohexasiloxane, phenyl trimethicone, cyclomethicone, trimethylsiloxysilicate atď.

Kozmetické giganty ich pre ich úžasné vyhladzujúce a uhladzujúce schopnosti s obľubou používajú do pleťových aj telových krémov, sér, šampónov, kondicionérov, stylingových produktov na vlasy, atď. Nájdete ich takmer v každom konvenčnom prípravku.

Je všeobecne známy fakt, že pokožka dýcha. Koža má (okrem iných) aj respiračnú funkciu. I keď v malej miere, no zúčastňuje sa dýchania - prostredníctvom pokožky nastáva výmena dýchacích plynov, kyslíka a oxidu uhličitého. Preto, mnohé nelichotivé látky v bežnej kozmetike pokožku „dusia“ v zmysle, že ju upchávajú buď tieto látky samotné alebo spoločne s nimi zakonzervujú aj rôzne nečistoty a čiastočky z okolia, ak pleť pred ich aplikáciou nebola dôkladne vyčistená.

Podobne ako pokožku upchávajú parabény, či látky zo surovej ropy – vazelína, parafín, minerálne oleje (dokonca sa v mnohých štúdiách skloňujú ich negatívne účinky ako vznik dermatitíd, akné, ekzémov, či dokonca karcinogénne účinky [3 - 6]), podobne na ňu pôsobia aj silikóny. Ich skutočný, mierne povedané deštrukčný efekt, sa na pokožke a vlasoch často objavuje až po niekoľkých mesiacoch či rokoch.

 

zakaz-pouzivania-skodlivost-toxicita-karcinogennost-silikonov-v-kozmetike-vyskumy-studie

Free photo from Unsplash.com

 

SILIKÓNY vs. SILICA

Kostra silikónov sa síce skladá z kremíka a kyslíka (a ďalších prvkov, v závislosti od konkrétneho silikónu [7]), no vyrobené sú synteticky, umelo. Aký je to komplikovaný a zdĺhavý chemický proces a ako ďaleko má od voľnej prírody si môžete naštudovať napríklad TU [8].

Ich chemická väzba je veľmi stabilná a preto sú tak odolné - nepodliehajú rozkladu ani v prítomnosti kyslíka či vody [9]. Aj vďaka tejto vlastnosti sa spolupodieľajú na prípadnej ekologickej katastrofe v budúcnosti, na ktorú mnohí vedci čím ďalej, tým viac upozorňujú.

Silikóny si v žiadnom prípade nespájajte ani nezamieňajte so zlúčeninou s názvom v INCI - Silica, čo je látka úplne bezpečná a čisto prírodného pôvodu. Predstavuje neškodný oxid kremičitý (angl.: silicon dioxide). So silikónmi = polysiloxánmi ale nemá naozaj nič spoločné. Niektorým ľudom ich diametrálne odlišné vlastnosti nevysvetlíte a budú vám tvrdiť, že veď predsa kremík a kyslík sú neškodné prvky... Áno, sú, samostatne. A preto opäť použijem môj obľúbený príklad: Vezmite si atóm kyslíka a uhlíka. Spolu vytvárajú jedovatý oxid uhoľnatý. No pridajte ešte jeden atóm kyslíka a voilá, máme neškodný oxid uhličitý, ktorý vydychujeme.

(Pozn.: Silica vo význame éterický olej, napríklad „levanduľová silica“, je už zase úplne iný pojem).

 

TOXICITA A ŠKODLIVOSŤ SILIKÓNOV

Viaceré štúdie poukazujú na to, aké nebezpečné sú silikóny pre životné prostredie a aký hazard s vlastným zdravím predstavujú. Najlepšie ich zhrnula K. Mojsiewicz-Pieńkowska, PhD., D.Sc. ktorá pôsobí na Lekárskej univerzite v Gdansku a preskúmala vyše 400 vedeckých prác a výskumov týkajúcich sa silikónov a ich pôsobenia na človeka a zvieratá. Všetko zhrnula vo svojej práci “Safety and toxicity aspects of polysiloxanes (silicones) application,” [10] a výsledok vtesnaný do jednej tabuľky vyzerá takto:

 

 skodlivost-toxicita-karcinogennost-silikonov-v-kozmetike-vedecke-studie-vyskumy

Zdroj: Mojsiewicz-Pieńkowska K. (2014). “Safety and toxicity aspects of polysiloxanes (silicones) application,” in Concise Encyclopedia of High Performance Silicones.

 

Rôzne výskumy realizované v rokoch 1948 – 2011 podľa tejto práce preukázali nasledovné účinky silikónov na zdravie ľudí a zvierat:
● dokážu sa dostať do krvného obehu a akumulujú sa v orgánoch tela (mozog, miecha, pečeň),
● môžu spôsobovať významné poškodenia imunitného systému, rozvoj autoimunitných ochorení, ničiť zdravé bunky,
● môžu spôsobovať zápalové ochorenia kože a tvorbu cýst,
● predstavujú endokrinné disruptory narúšajú hormonálny systém, dokážu sa vstrebávať do placenty a pôsobia embryotoxicky,
● môžu spôsobovať zápalové ochorenia v oblasti genitálií (pozn. silikóny sú obľúbenou prísadou v lubrikačných géloch),
● môžu spôsobovať vážne ochorenia dýchacích ciest (pri inhalácii) a poškodenie pečene a mnohé ďalšie zdravotné ťažkosti, uvedené v tabuľke.

 

Dôležité je ešte povedať, že viacerí autori, alebo takmer každý, ktorého prácu som čítala upozorňuje na to, že pri posudzovaní toxicity silikónov (polysiloxánov), ich treba brať a hodnotiť jednotlivo, vzhľadom na ich rozdielnu molekulovú hmostnosť a ďalšie vlastnosti konkrétneho silikónu.


Najviac problematické, v súčasnosti skúmané a diskutované, sú najmä:

Cyklopentasiloxán (D5) je silikón, ktorý pretrváva v životnom prostredí stovky rokov a je schopný hromadiť sa v tele živých organizmov. Štúdie na pokusných zvieratách naznačujú jeho spojitosť a určitú rolu pri vzniku rakoviny [10].

Cyklotetrasiloxán (D4) sa podobne ako D5 veľmi ťažko rozkladá, preto nastáva jeho hromadenie v životnom prostredí. Štúdia spracovaná pre Európsku úniu zaradila tento silikón medzi potenciálne endokrinné disruptory – látky, ktoré narušujú hormonálny systém a tiež reprodukčné orgány [10, 12].

 

skodlivost-toxicita-karcinogennost-zakaz-pouzivania-silikonov-v-kozmetike-studie-vyskumy

Free photo from Unsplash.com

 

Celkom zaujímavý je aj krátky historický vývoj nariadenia EÚ z januára tohto roku - zákazu, o ktorom som písala v úvode článku. Prvotný názor príslušných orgánov EÚ z roku 2010 pojednáva o tom, že kontroverzné silikóny (D4, D5) sú bezpečné látky a pri použití v kozmetike pre človeka nepredstavujú žiadne riziko [11]. V roku 2015 túto ich údajnú bezpečnosť prehodnotili a aktualizovaná správa obsahuje informácie, že rizikové je ich použitie v krémoch, stylingových produktoch a vo všetkých takých produktoch, u ktorých môže dôjsť k inhalácii (aerosóly, spreje, púdre). Spomínaný je aj vysoko pravdepodobný toxický efekt D4 [12]. V roku 2017 sa prvý krát začalo uvažovať o ich zákaze v kozmetike a v roku 2018 vstupuje do platnosti nariadenie o zákaze používania silikónov (D4, D5) v kozmetických produktoch koncentrácii vyššej ako 0,1% s účinnosťou od roku 2020.

Pevne verím, že dovtedy sa príde na množstvo nových zistení a zákazy používania toxických látok v kozmetike začnú pribúdať geometrickým radom. Veď výskumy, ktoré zhromažďujú desivé info a potvrdzujú mnohé domnienky pribúdajú neustále.

Tak napríklad tu mám na záver ešte dve úplne čerstvé štúdie. Koncom septembra tohto roku bola publikovaná štúdia [13], ktorá hovorí o výsledkoch výskumu, ako silikóny dokážu preniknúť do najhlbších vrstiev kože, ničia štruktúru lipidov v pokožke a vykazujú cytotoxicitu. Rovnako v 09/2018 bola zverejnená ďalšia [14], ktorá mapuje, ako počas 32 dní skúmali kapre obyčajné, ktorým boli do vody pridané ekologicky významné množstvá silikónov (metylsiloxánov). Vo svojom výsledku poukazuje na silný bioakumulačný potenciál silikónov v týchto rybách už počas tohto krátkeho času .

 

Evka

Biotiful.sk

 

Použité zdroje:
[1] European Chemicals Agency: Proposal for identification of a substance of very high concern: Substance Name: Octamethylcyclotetrasiloxane, D4. Dostupné na: https://echa.europa.eu/documents/10162/50488161-546d-2048-828a-b6d9ef29f310
[2] Restriction of D4 and D5 in Personal Care Products, Dostupné na: https://www.chemsafetypro.com/Topics/Restriction/Restriction_of_D4_and_D5_in_Personal_Care_Products.html
[3] Šak, M., Hegyi, E., Miglierini, K., Bilčík, P.: Výskum pôsobenia minerálnych olejov na biologickom modeli. Košice, 1975, 86 s.
[4] Šak, M.: Experimentálna štúdia kožných poškodení vyvolaných minerálnymi olejmi. Kandidátska dizertačná práca. Košice, 1972, s. 219 
[5] Šak, M., Hegyi, E., Miglierini, K.: Experimentálna štúdia dermatotropného účinku niektorých derivátov ropy. - I. a II. Čs Derm. 50, 1975 a, 3, s. 183-196.
[6] Hoekstra, W. G., Phillips, P.: Effects of topically applied mineral Oil Fractions on the Skin of Guinea-Pigs. J. invest. Derm. 40, 1963, č. 2, s. 79-88.
[7] Butts, M., Cella, J. A., Wood, C. D., Gillette, G., Kerboua, R., Leman, J., et al. (2002). “Silicones,” in Encyclopedia of Polymer Science and Technology, eds H. F. Mark and J. I. Kroschwitz (Hoboken, NJ: Wiley-Interscience), 765–841. doi: 10.1002/0471440264.pst338
[8] Doc. Ing. J. Lederer, CSc.: Silikonové pomylery. Dostupné na: http://chemistry.ujep.cz/userfiles/files/SILIKONY_.pdf
[9] Engelhardt G., Jancke H. Structure investigation of organosilicon polymers by silicon-29NMR. Polym. Bull. 1981;5(11):577–584.
[10] Mojsiewicz-Pieńkowska K. (2014). “Safety and toxicity aspects of polysiloxanes (silicones) application,” in Concise Encyclopedia of High Performance Silicones. eds Tiwari A., Soucek M., editors. (Beverly, MA: Wiley-Scrivener Publishing; ) 243–251.
[11] Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS, European Commussion): Opinion on Cyclomethicone Octamethylcyclotetrasiloxane (Cyclotetrasiloxane, D4) and Decamethylcyclopentasiloxane (Cyclopentasiloxane, D5). 22.06.2010. Dostupné na:
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_029.pdf
[12] Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS, European Commussion): Opinion on decamethylcyclopentasiloxane (cyclopentasiloxane, D5) in cosmetic products. 25.03.2015. Dostupné na: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_174.pdf
[13] D. Krenczkowska, K. Mojsiewicz-Pieńkowska, B. Wielgomas, K. Cal, R.Bartoszewski, S. Bartoszewska, Z. Jankowski: The consequences of overcoming the human skin barrier by siloxanes (silicones) Part 1. Penetration and permeation depth study of cyclic methyl siloxanes. Chemosphere. 2018 Sep 27. pii: S0045-6535(18)31820-4. doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.09.154.
[14] Xue X., Jia H., Xue J. :Bioaccumulation of Methyl Siloxanes in Common Carp (Cyprinus carpio) and in an Estuarine Food Web in Northeastern China. Arch Environ Contam Toxicol. 2018 Sep 26. doi: 10.1007/s00244-018-0569-z.
[15] K. Mojsiewicz-Pieńkowska, M. Jamrógiewicz, K. Szymkowska, D. Krenczkowska: Direct Human Contact with Siloxanes (Silicones) – Safety or Risk Part 1. Characteristics of Siloxanes (Silicones). Front Pharmacol. 2016; 7: 132. Published online 2016 May 30. doi: [10.3389/fphar.2016.00132]
[16] J. Schanz,K. Flux, C. Kircher,M. Tsioga, W. Hartschuh, P. P. Nawroth, G. Rudofsky: Mirror, mirror on the wall: Hypercalcemia as a consequence of modern cosmetic treatment with liquid silicone. Med. Sci. Monit. 2012; 18(2): CS5–CS7. Published online 2012 Feb 1. doi: [10.12659/MSM.882450]

 

► Zobraziť celý BLOG

 


© Copyright 2018 Biotiful.sk. Všetky práva vyhradené. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané publikovanie, kopírovanie, či napodobňovanie textu, časti textu alebo obrázkov zverejnených na stránke www.biotiful.sk.