Škodlivosť a toxicita silikónov v kozmetike

Tiež sa pravidelne nechávate opantať falošnou hebkosťou pokožky a umelým leskom vlasov vďaka silikónom? Už v roku 2009 zaradila Kanada jedny z najpoužívanejších silikónov - siloxán D4 a D5 na zoznam chemických látok, ktorých použitie je treba v produktoch nutne obmedziť. Vedeli ste, že začiatkom tohto roka, Európska komisia vydala nariadenie, ktorým rozhodla o obmedzení použitia spomínaných silikónov v kozmetike?

 skodlivost-toxicita-karcinogennost-silikonov-v-kozmetikeFree photo from Unsplash.com


Podľa tohto nariadenia sa na trhu EÚ po 31.januári 2020 nesmú nachádzať zmývateľné kozmetické prípravky, ktoré by obsahovali viac než 0,1% týchto siloxánov [1,2]. Firmy tak dostali na úpravu svojich receptúr 2 roky a pre mnohé z nich to nebude vôbec jednoduché. Následne, Medzinárodný sekretariát pre chemické látky (ChemSec) zaradil siloxan D4 na čiernu listinu chemikálií, ktoré by mali byť úplne vyradené z produktov pre osobnú spotrebu. Kvôli jeho vysoko pravdepodobnej toxicite.

 

SILIKÓNY V KOZMETIKE 

Silikóny sa označujú aj polysiloxány a v bežnej, konvenčnej kozmetike ich nájdete v zložení s koncovkami -thicone, -icone, -siloxane, -silane, či -thiconol. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce patria dimethicone, cyclotetrasiloxane (D4), cyclopentasiloxane (D5), cyclohexasiloxane, phenyl trimethicone, cyclomethicone, trimethylsiloxysilicate atď.

Kozmetické giganty ich pre ich úžasné vyhladzujúce a uhladzujúce schopnosti s obľubou používajú do pleťových aj telových krémov, sér, šampónov, kondicionérov, stylingových produktov na vlasy, atď. Nájdete ich takmer v každom konvenčnom prípravku.

Je všeobecne známy fakt, že pokožka dýcha. Koža má (okrem iných) aj respiračnú funkciu. I keď v malej miere, no zúčastňuje sa dýchania - prostredníctvom pokožky nastáva výmena dýchacích plynov, kyslíka a oxidu uhličitého. Preto, mnohé nelichotivé látky v bežnej kozmetike pokožku „dusia“ v zmysle, že ju upchávajú buď tieto látky samotné alebo spoločne s nimi zakonzervujú aj rôzne nečistoty a čiastočky z okolia, ak pleť pred ich aplikáciou nebola dôkladne vyčistená.

Podobne ako pokožku upchávajú parabény, či látky zo surovej ropy – vazelína, parafín, minerálne oleje (dokonca sa v mnohých štúdiách skloňujú ich negatívne účinky ako vznik dermatitíd, akné, ekzémov, či dokonca karcinogénne účinky [3 - 6]), podobne na ňu pôsobia aj silikóny. Ich skutočný, mierne povedané deštrukčný efekt, sa na pokožke a vlasoch často objavuje až po niekoľkých mesiacoch či rokoch.

 

zakaz-pouzivania-skodlivost-toxicita-karcinogennost-silikonov-v-kozmetike-vyskumy-studie

Free photo from Unsplash.com

 

SILIKÓNY vs. SILICA

Kostra silikónov sa síce skladá z kremíka a kyslíka (a ďalších prvkov, v závislosti od konkrétneho silikónu [7]), no vyrobené sú synteticky, umelo. Aký je to komplikovaný a zdĺhavý chemický proces a ako ďaleko má od voľnej prírody si môžete naštudovať napríklad TU [8].

Ich chemická väzba je veľmi stabilná a preto sú tak odolné - nepodliehajú rozkladu ani v prítomnosti kyslíka či vody [9]. Aj vďaka tejto vlastnosti sa spolupodieľajú na prípadnej ekologickej katastrofe v budúcnosti, na ktorú mnohí vedci čím ďalej, tým viac upozorňujú.

Silikóny si v žiadnom prípade nespájajte ani nezamieňajte so zlúčeninou s názvom v INCI - Silica, čo je látka úplne bezpečná a čisto prírodného pôvodu. Predstavuje neškodný oxid kremičitý (angl.: silicon dioxide). So silikónmi = polysiloxánmi ale nemá naozaj nič spoločné. Niektorým ľudom ich diametrálne odlišné vlastnosti nevysvetlíte a budú vám tvrdiť, že veď predsa kremík a kyslík sú neškodné prvky... Áno, sú, samostatne. A preto opäť použijem môj obľúbený príklad: Vezmite si atóm kyslíka a uhlíka. Spolu vytvárajú jedovatý oxid uhoľnatý. No pridajte ešte jeden atóm kyslíka a voilá, máme neškodný oxid uhličitý, ktorý vydychujeme.

(Pozn.: Silica vo význame éterický olej, napríklad „levanduľová silica“, je už zase úplne iný pojem).

 

TOXICITA A ŠKODLIVOSŤ SILIKÓNOV

Viaceré štúdie poukazujú na to, aké nebezpečné sú silikóny pre životné prostredie a aký hazard s vlastným zdravím predstavujú. Najlepšie ich zhrnula K. Mojsiewicz-Pieńkowska, PhD., D.Sc. ktorá pôsobí na Lekárskej univerzite v Gdansku a preskúmala vyše 400 vedeckých prác a výskumov týkajúcich sa silikónov a ich pôsobenia na človeka a zvieratá. Všetko zhrnula vo svojej práci “Safety and toxicity aspects of polysiloxanes (silicones) application,” [10] a výsledok vtesnaný do jednej tabuľky vyzerá takto:

 

 skodlivost-toxicita-karcinogennost-silikonov-v-kozmetike-vedecke-studie-vyskumy

Zdroj: Mojsiewicz-Pieńkowska K. (2014). “Safety and toxicity aspects of polysiloxanes (silicones) application,” in Concise Encyclopedia of High Performance Silicones.

 

Rôzne výskumy realizované v rokoch 1948 – 2011 podľa tejto práce preukázali nasledovné účinky silikónov na zdravie ľudí a zvierat:
● dokážu sa dostať do krvného obehu a akumulujú sa v orgánoch tela (mozog, miecha, pečeň),
● môžu spôsobovať významné poškodenia imunitného systému, rozvoj autoimunitných ochorení, ničiť zdravé bunky,
● môžu spôsobovať zápalové ochorenia kože a tvorbu cýst,
● predstavujú endokrinné disruptory narúšajú hormonálny systém, dokážu sa vstrebávať do placenty a pôsobia embryotoxicky,
● môžu spôsobovať zápalové ochorenia v oblasti genitálií (pozn. silikóny sú obľúbenou prísadou v lubrikačných géloch),
● môžu spôsobovať vážne ochorenia dýchacích ciest (pri inhalácii) a poškodenie pečene a mnohé ďalšie zdravotné ťažkosti, uvedené v tabuľke.

 

Dôležité je ešte povedať, že viacerí autori, alebo takmer každý, ktorého prácu som čítala upozorňuje na to, že pri posudzovaní toxicity silikónov (polysiloxánov), ich treba brať a hodnotiť jednotlivo, vzhľadom na ich rozdielnu molekulovú hmostnosť a ďalšie vlastnosti konkrétneho silikónu.


Najviac problematické, v súčasnosti skúmané a diskutované, sú najmä:

Cyklopentasiloxán (D5) je silikón, ktorý pretrváva v životnom prostredí stovky rokov a je schopný hromadiť sa v tele živých organizmov. Štúdie na pokusných zvieratách naznačujú jeho spojitosť a určitú rolu pri vzniku rakoviny [10].

Cyklotetrasiloxán (D4) sa podobne ako D5 veľmi ťažko rozkladá, preto nastáva jeho hromadenie v životnom prostredí. Štúdia spracovaná pre Európsku úniu zaradila tento silikón medzi potenciálne endokrinné disruptory – látky, ktoré narušujú hormonálny systém a tiež reprodukčné orgány [10, 12].

 

skodlivost-toxicita-karcinogennost-zakaz-pouzivania-silikonov-v-kozmetike-studie-vyskumy

Free photo from Unsplash.com

 

Celkom zaujímavý je aj krátky historický vývoj nariadenia EÚ z januára tohto roku - zákazu, o ktorom som písala v úvode článku. Prvotný názor príslušných orgánov EÚ z roku 2010 pojednáva o tom, že kontroverzné silikóny (D4, D5) sú bezpečné látky a pri použití v kozmetike pre človeka nepredstavujú žiadne riziko [11]. V roku 2015 túto ich údajnú bezpečnosť prehodnotili a aktualizovaná správa obsahuje informácie, že rizikové je ich použitie v krémoch, stylingových produktoch a vo všetkých takých produktoch, u ktorých môže dôjsť k inhalácii (aerosóly, spreje, púdre). Spomínaný je aj vysoko pravdepodobný toxický efekt D4 [12]. V roku 2017 sa prvý krát začalo uvažovať o ich zákaze v kozmetike a v roku 2018 vstupuje do platnosti nariadenie o zákaze používania silikónov (D4, D5) v kozmetických produktoch koncentrácii vyššej ako 0,1% s účinnosťou od roku 2020.

Pevne verím, že dovtedy sa príde na množstvo nových zistení a zákazy používania toxických látok v kozmetike začnú pribúdať geometrickým radom. Veď výskumy, ktoré zhromažďujú desivé info a potvrdzujú mnohé domnienky pribúdajú neustále.

Tak napríklad tu mám na záver ešte dve úplne čerstvé štúdie. Koncom septembra tohto roku bola publikovaná štúdia [13], ktorá hovorí o výsledkoch výskumu, ako silikóny dokážu preniknúť do najhlbších vrstiev kože, ničia štruktúru lipidov v pokožke a vykazujú cytotoxicitu. Rovnako v 09/2018 bola zverejnená ďalšia [14], ktorá mapuje, ako počas 32 dní skúmali kapre obyčajné, ktorým boli do vody pridané ekologicky významné množstvá silikónov (metylsiloxánov). Vo svojom výsledku poukazuje na silný bioakumulačný potenciál silikónov v týchto rybách už počas tohto krátkeho času .

 

Evka

Biotiful.sk

 

Použité zdroje:
[1] European Chemicals Agency: Proposal for identification of a substance of very high concern: Substance Name: Octamethylcyclotetrasiloxane, D4. Dostupné na: https://echa.europa.eu/documents/10162/50488161-546d-2048-828a-b6d9ef29f310
[2] Restriction of D4 and D5 in Personal Care Products, Dostupné na: https://www.chemsafetypro.com/Topics/Restriction/Restriction_of_D4_and_D5_in_Personal_Care_Products.html
[3] Šak, M., Hegyi, E., Miglierini, K., Bilčík, P.: Výskum pôsobenia minerálnych olejov na biologickom modeli. Košice, 1975, 86 s.
[4] Šak, M.: Experimentálna štúdia kožných poškodení vyvolaných minerálnymi olejmi. Kandidátska dizertačná práca. Košice, 1972, s. 219 
[5] Šak, M., Hegyi, E., Miglierini, K.: Experimentálna štúdia dermatotropného účinku niektorých derivátov ropy. - I. a II. Čs Derm. 50, 1975 a, 3, s. 183-196.
[6] Hoekstra, W. G., Phillips, P.: Effects of topically applied mineral Oil Fractions on the Skin of Guinea-Pigs. J. invest. Derm. 40, 1963, č. 2, s. 79-88.
[7] Butts, M., Cella, J. A., Wood, C. D., Gillette, G., Kerboua, R., Leman, J., et al. (2002). “Silicones,” in Encyclopedia of Polymer Science and Technology, eds H. F. Mark and J. I. Kroschwitz (Hoboken, NJ: Wiley-Interscience), 765–841. doi: 10.1002/0471440264.pst338
[8] Doc. Ing. J. Lederer, CSc.: Silikonové pomylery. Dostupné na: http://chemistry.ujep.cz/userfiles/files/SILIKONY_.pdf
[9] Engelhardt G., Jancke H. Structure investigation of organosilicon polymers by silicon-29NMR. Polym. Bull. 1981;5(11):577–584.
[10] Mojsiewicz-Pieńkowska K. (2014). “Safety and toxicity aspects of polysiloxanes (silicones) application,” in Concise Encyclopedia of High Performance Silicones. eds Tiwari A., Soucek M., editors. (Beverly, MA: Wiley-Scrivener Publishing; ) 243–251.
[11] Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS, European Commussion): Opinion on Cyclomethicone Octamethylcyclotetrasiloxane (Cyclotetrasiloxane, D4) and Decamethylcyclopentasiloxane (Cyclopentasiloxane, D5). 22.06.2010. Dostupné na:
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_029.pdf
[12] Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS, European Commussion): Opinion on decamethylcyclopentasiloxane (cyclopentasiloxane, D5) in cosmetic products. 25.03.2015. Dostupné na: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_174.pdf
[13] D. Krenczkowska, K. Mojsiewicz-Pieńkowska, B. Wielgomas, K. Cal, R.Bartoszewski, S. Bartoszewska, Z. Jankowski: The consequences of overcoming the human skin barrier by siloxanes (silicones) Part 1. Penetration and permeation depth study of cyclic methyl siloxanes. Chemosphere. 2018 Sep 27. pii: S0045-6535(18)31820-4. doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.09.154.
[14] Xue X., Jia H., Xue J. :Bioaccumulation of Methyl Siloxanes in Common Carp (Cyprinus carpio) and in an Estuarine Food Web in Northeastern China. Arch Environ Contam Toxicol. 2018 Sep 26. doi: 10.1007/s00244-018-0569-z.
[15] K. Mojsiewicz-Pieńkowska, M. Jamrógiewicz, K. Szymkowska, D. Krenczkowska: Direct Human Contact with Siloxanes (Silicones) – Safety or Risk Part 1. Characteristics of Siloxanes (Silicones). Front Pharmacol. 2016; 7: 132. Published online 2016 May 30. doi: [10.3389/fphar.2016.00132]
[16] J. Schanz,K. Flux, C. Kircher,M. Tsioga, W. Hartschuh, P. P. Nawroth, G. Rudofsky: Mirror, mirror on the wall: Hypercalcemia as a consequence of modern cosmetic treatment with liquid silicone. Med. Sci. Monit. 2012; 18(2): CS5–CS7. Published online 2012 Feb 1. doi: [10.12659/MSM.882450]

 

► Zobraziť celý BLOG

 


© Copyright 2018 Biotiful.sk. Všetky práva vyhradené. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané publikovanie, kopírovanie, či napodobňovanie textu, časti textu alebo obrázkov zverejnených na stránke www.biotiful.sk.

Používame súbory cookies za účelom zvyšovania kvality služieb a našej ponuky. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.